Länkar

Föreningar

Svenska råttsällskapet
National Fancy Rat Society (UK)
American Fancy Rat & Mouse Association (US)
Suomen Kesyrottayhdistys Ry (Finland)
Den Danske Tamrotteforening
Norsk tamrotteforening

Olika länders standard

Sverige – SRS (ligger på gammal version av hemsida i nuläget)
Suomen Kesyrottayhdistys Ry (engelsk version)
England – NFRS och Hawthorn Rat Varieties
USA – AFRMA (färger, teckningar och hårlag finns längst ner på sidan)

Genetik

Igloo Rats Genetics
AFRMA – genetik
NFRS – genetik/avel

Hälsa och sjukdomar

Rat Health Guide

Onlinebutiker

Rat Pack – prylar med snygg design! T.ex. kläder, kaffemuggar och posters.
Se även ”Praktiska förberedelser” för inköp av burar, inredning och strö.