Länkar

Olika länders standard
 • SRS (Sverige)
  Svenska råttsällskapets standarder (endast en gammal version tillgänglig just nu på hemsidan) 
 • Suomen Kesyrottayhdistys Ry (Finland)
  Standard i Finland (hemsida på engelska) 
 • NFRS (England) & Hawthorn Rat Varieties
  Engelsk standard (hemsida på engelska) 
 • AFRMA (USA)
  Standard i USA (hemsida på engelska)