Tidigare kullar

Uppfödningen startade hösten 2019, och de tre första kullarna (A-C) föddes under oktober. Under december månad föddes ytterligare tre kullar (D-F).