Problemlösning/hjälp

Vad gör man om det inte blir som man tänkt sig?

Situationer som kan uppkomma:
– Allergi
– Plötslig förändring i livet, t.ex. sjukdom, separation, flytt, ekonomiska svårigheter
– Råttan/råttorna trivs inte med dem som bodde i flocken sedan tidigare
– Beteendeproblem: rädd/skygg/dominant/aggressiv/biter

OBS: att råttor gnager på inredning, sladdar, krukväxter etc. räknas inte som ett beteendeproblem, och det är inte heller något man kan bestraffa för att minska det beteendet. Enda lösningen som jag ser det är att avgränsa området som råttorna kan vara på alternativt ta bort de sakerna som innebär en gnagrisk.

Det är bra att ha kontakt med uppfödaren första veckorna kring hur det har gått med flytten och hur det går för råttorna att anpassa sig till sitt nya hem. Alla frågor är bra frågor! Dela med er av observationer, lär er mer om råttornas beteende genom att fråga uppfödaren. Jag hjälper gärna till med råd vid intro. Dock bör man noga överväga om ens befintliga flock är lämplig att utökas? Finns det någon råtta i flocken som är omplacering/traumatiserad/kastrerad (av vilken anledning?) eller som är ”bråkig”, bör man tänka sig för innan man utökar flocken. Både för de råttor som bor i flocken, men även för bebisarna som flyttar in. Jag har en del omplaceringar och ”krångelråttor” här som jag tagit över. De bor i små flockar, 2-4 individer, och jag sätter aldrig in bebisar i dessa flockar.

Det finns alltid möjlighet att råttorna flyttar tillbaka till mig om något av ovanstående skulle inträffa. Ibland får de bo kvar, ibland får de flytta till någon annan om lämpligt hem dyker upp (och de är ”problemfria”). Det händer att man under första månaden upptäcker att någon i familjen reagerar med symtom på allergi, då är det svårt att göra något annat än att lämna tillbaka råttorna.

Vid misstanke om beteendeproblem är det bra att få till besök el videosamtal så fort som möjligt, hellre en gång ”i onödan” än att man väntar för länge. För råttägare i Skåne, Halland och Göteborgstrakten brukar jag kunna hälsa på, i annat fall hjälper jag till på distans och/eller kopplar in en uppfödare som bor i närheten.

AKUT HJÄLP

  • Du kan prova nå mig på +46(0)767776940 vid akuta frågor.
  • Vid medicinska tillstånd, var förberedd på att behöva åka in akut.
  • Du bör snarast kolla upp vilket/vilka djursjukhus i din närhet som har jouröppet.