Oldies (äldreboende)

Amazing Oldies heter mitt lilla äldreboende, med specialanpassningar för gamla råttor. Där bor råttorna i mindre flockar, 2-4 individer, och deras bur anpassas utifrån funktionsnivån. Kosten är ofta mer energität, den anpassas utifrån flockens behov. Undernärda råttor sätts inte tillsammans med överviktiga råttor, därmed går det bra att anpassa matningen efter flockens sammansättning.

Äldre råttor som flyttar in kommer ibland från köpare som har hamnat i situationen att de bara har en råtta kvar, och vill ta uppehåll/inte vill ha fler råttor. Även en del ”externa” gamlingar flyttar in, som inte har någon koppling till min uppfödning. Slutligen händer det att jag tar ut en gammal råtta ur någon av mina (han)flockar. I vissa hanflockar händer det att en äldre råtta blir utstött. En annan anledning är t.ex. bakbenssvaghet, balansproblem eller viktnedgång.

Man får självklart väga råttans tillstånd och behov mot flytt/nya kompisar. En ”problemråtta” som har en tråkig bakgrund kan reagera negativt på att behöva flytta. Men min sammantagna erfarenhet är att det går väldigt bra med intro på äldreboendet. Intro med vuxna honor är sällan ett problem överhuvudtaget, men vuxna hanar kan ju vara en utmaning. Där upplever jag en helt annan situation med äldre hanar, som har lägre testosteronnivå. Särskilt i de fall där råtthanen flyttar från ett hem där han varit ensam en liten tid – där blir det ofta mys nästan direkt efter att introt har startat. Det är fint att se en äldre hane återfå livsglädjen och gå upp till en hälsosam vikt.

Eftersom gamlingarna inte har så lång tid kvar, finns det nästan alltid ledig plats i någon flock. Transport finns varje vecka längs sträckan Markaryd – Halmstad och E4:an vidare mot Göteborg. Välkomna att höra av er om er råtta behöver nya kompisar.