Råttorna

Här kommer info om de råttor som är tilltänkta för avel.