Jourhem/omhändertagande

Det kan hända vem som helst att vi inte kan ha kvar våra råttor av olika skäl. Ibland är det personliga skäl, men det kan också handla om att en råtta har beteendeproblem som vi inte vet hur vi ska bemöta.

När det gäller omplacering av friska och välmående råttor så har jag generellt inte plats att ta emot nya vuxna råttor, med undantag för gamlingar (se ”Amazing oldies”). Det finns möjlighet att placera om via FB-sidor t.ex., när det gäller friska råttor.

Om du har en råtta med beteendeproblem, så rekommenderar jag i första hand att kontakta uppfödaren för rådgivning. Om detta inte är möjligt, så hjälper jag gärna till med de råd jag kan ge, och vid behov kan råttan/råttorna flytta hit för hjälp med rehabilitering.