Jourhem/omhändertagande

Det kan hända vem som helst att vi inte kan ha kvar våra råttor av olika skäl. Ibland är det personliga skäl, men det kan också handla om att en råtta har beteendeproblem som vi inte vet hur vi ska bemöta.

När det gäller omplacering av friska och välmående råttor så har jag generellt inte plats att ta emot nya vuxna råttor, med undantag för gamlingar (se ”Amazing oldies”). Det finns möjlighet att placera om via FB-sidor t.ex., när det gäller friska råttor.

Om du har en råtta med beteendeproblem, så rekommenderar jag i första hand att kontakta Råtthjälpen för vidare stöd. Jag är själv delaktig i den verksamheten och tar då emot råttor en period tills att de mår bra och är redo att flytta till nya hem. Råtthjälpen gör stora insatser för utsatta råttor. Besök gärna deras hemsida där du kan bli medlem och/eller bidra med en donation.