AYR2 – honor

Hona 1-2
Silver blue european berskhire
Reserverade till uppfödare samt Emma

Hona 1 och 2, 4 v och 5 dagar

Hona 3
Silver mink european berkshire
Reserverad till Anna-Stina

Hona 3, 4 v 5 dagar

Hona 4
Silver black european berskhire
Reserverad till Wilma

Hona 4, 4 v 5 dagar