AYR2 – hanar

Hane 1-5
Silver blue european berkshire
2 st reserverade till uppfödare, övriga till Andrea, Petra och Victoria.

Blå hanar, 4 v 5 dagar

Hane 6
S/mink european berkshire
Reserverad till Helena

Hane 7
S/mink ut. european berkshire
Stannar hos uppfödaren

Hane 8
S/black european berkshire
Reserverad till Helena

Hane 9
S/black european berkshire
Reserverad till Sofia E.