ASR – honor

Hona 1
Russian blue (silvermane?)
Stannar hos uppfödaren

Hona 1, 5 v 5 dagar

Hona 2
Russian blue
Stannar hos uppfödaren

Hona 2, 5 v 5 dagar

Hona 3
Russian blue
Reserverad till Annika

Hona 3, 5 v 5 dagar

Hona 4
Russian blue european berkshire
Stannar hos uppfödaren

Hona 5
Russian blue european berkshire
Reserverad till Annika

Hona 6
Black irish silvermane
Stannar hos uppfödaren

Hona 7
Black european berkshire silvermane
Stannar hos uppfödaren

Hona 8
Black/silver black
Stannar hos uppfödaren

Hona 8, 5 v 5 dagar