AMR3 – hanar

Hane 1
S/black european berkshire
Ej reserverad

Hane 2
Black hooded dumbo
Preliminärt reserverad

Hane 4, 4 v 3 dagar

Hane 3
S/mink european berkshire dumbo
Preliminärt reserverad

Hane 4
S/mink european berkshire
Preliminärt reserverad

Hane 5
Siames european berkshire (svartögd)
Ej reserverad

Hane 5, 4 v 3 dagar

Hane 6
Siames hooded (svartögd)
Reserverad till Sanna

Hane 6, 4 v 3 dagar