ALR2 – hanar

Hane 1 och 2 – Amazing Ást och Amazing Liebe
Hane 1 är blue (enfärgad) – reserverad till Melker
Hane 2 är blue european berskhire – stannar hos uppfödaren

Hane 1 och 2, 5 v och 4 dagar


Hane 3 och 4 – Amazing Agape och Amazing Amour
Blue-point siames, stannar hos uppfödaren

Hane 3 och 4, 5 v och 4 dagar