AIR3 – hanar

Hane 1 och 2
S-russian blue
En stannar hos uppfödaren, en är reserverad till Linda

Hane 1 och 2, 2 v 6 dagar

Hane 3
Russian blue european berkshire
Reserverad till Mila

Hane 4
Black irish silvermane
Stannar hos uppfödaren

Hane 4, 2 v 6 dagar