AHR3 – honor

Hona 1 och 2
Fawn (rubinröda ögon)
En stannar hos uppfödaren, en är reserverad till Lovisa

Hona 1 och 2, 3 v 2 dagar

Hona 3
Chocolate agouti (syns ej bra på fotot)
Stannar hos uppfödaren

Hona 3, 3 v 2 dagar

Hona 4
Agouti
Reserverad till Sofie

Hona 4, 3 v 2 dagar

Hona 5
Agouti
Reserverad till Nadja

Hona 5, 3 v 2 dagar