AGR – honor

Hona 1 – Amazing Emmy
Black hooded rex
Stannar hos uppfödaren

Amazing Emmy 1 vecka

Hona 2 – Amazing Grammy
Black hooded rex
Stannar hos uppfödaren

Amazing Grammy 1 vecka