AFR – honor

Hona 1 – namn ej bestämt
Black hooded
Reserverad till Graham med familj

Hona 1, 1 vecka
Hona 1, 2 v och 2 dagar

Hona 2 – Amazing Violet
Black hooded
Reserverad till Nova

Amazing Violet 1 vecka
Amazing Violet 2 v och 2 dagar

Hona 3 – Amazing Azalea
Black hooded
Stannar hos uppfödaren

Amazing Azalea, 1 vecka
Amazing Azalea 2 v och 2 dagar

Hona 4 – Amazing Lily
Black hooded
Reserverad till Gea

Amazing Lily, 1 vecka
Amazing Lily 2 v och 2 dagar

Hona 5 – namn ej bestämt
Black hooded
Reserverad till Graham med familj

Hona 5, 1 vecka
Hona 5, 2 v och 2 dagar

Hona 6 – namn ej bestämt
Black hooded
Reserverad till Graham med familj

Hona 6, 1 vecka
Hona 6, 2 v och 2 dagar

Hona 7 – Amazing Fuchsia
Black hooded dumbo
Reserverad till Wilma

Hona 7, 1 vecka
Amazing Fuchsia 2 v och 2 dagar

Hona 8 – Amazing Dahlia
Black hooded dumbo
Stannar hos uppfödaren

Amazing Dahlia 1 vecka
Amazing Dahlia 2 v och 2 dagar