AER3 – honor

Hona 1 och 2
Champagne (?) dumbo
En stannar hos uppfödaren, en är reserverad till Emma

Hona 1 och 2, 3 v 6 dagar

Hona 3
Russian blue european berkshire dumbo
Reserverad till Alina

Hona 4
S/black european berkshire dumbo
Reserverad till Sofi-Lo

Hona 5
Russian blue hooded dumbo
Reserverad till Matilda

Hona 5, 3 v 6 dagar

Hona 6
S/black hooded dumbo
Stannar hos uppfödaren

Hona 6, 3 v 6 dagar