2020 – aktuella

Amazing Gala Ratties – födda 2020-02-17, 4 bebisar.

Amazing Hurricane Ratties – födda 2020-02-22, 9 bebisar

Utifrån de som står på väntelista i nuläget, så räknar jag med att samtliga råttor i dessa två kullar preliminärt är reserverade.