2019 – kullar

Amazing Autumn ratties – födda 2019-10-07, 12 bebisar.

Amazing Brain ratties – födda 2019-10-12, 12 bebisar.

Amazing Cowboy ratties – födda 2019-10-18, 14 bebisar.

Amazing Dance ratties – födda 2019-12-17, 9 bebisar.

Amazing European ratties – födda 2019-12-18, 12 bebisar.

Amazing Flower ratties – födda 2019-12-21, 14 bebisar.